Technologie — LUXMAN ČR & SR

Luxman ČR Luxman SR Luxman Japan

Technologie

Luxman Electronically Controlled Ultimate Attenuator
To není pouze regulátor hlasitosti, to je ovladač vašich emocí...

LECUA

Lze říci, že přesné nastavení hlasitosti je nejdůležitější částí předzesilovače. Vývoj našich regulátorů započal již v 80. letech a vyústil v přesný regulátor hlasitosti LECUA 1000 (Luxman Electrically Controlled Ultimate Attenuator), který je zapojen jako plně symetrický, je přímo vázanou součástí aktivních obvodů zesilovače, včetně zapojení záporné zpětné vazby (ODNF ver. 4.0 - Only Distortion Negative Feedback), má celkem 88 kroků s jemnou regulaci úrovně v rozsahu 0-87 dB a splňuje i funkci seřízení balance.

V nejvyšší konfiguraci jsou 4x LECUA 1000, ve střední 2x LECUA 1000.

Kompaktnější verze LECUA 1000 (viz obrázek) je použita v integrovaných zesilovačích.

Ovládání hlasitosti je také v 88 krocích. Elektronika regulátoru je integrovanou součástí přímo vázaných signálových obvodů. Každý regulační stupeň tvoří samostatný odporový dělič a FET spínači se přepínají přesné děliče. Vybavování spínačů je optickým přerušovačem, který je součástí ovládacího knoflíku.

LECUA 1000 zaručuje regulaci hlasitosti bez degradace zvuku, bezchybnost v souběhu kanálů při nízké úrovni hlasitosti, stejnou hlasitost kanálů, minimální přeslechy mezi kanály, vyrovnanou kmitočtovou charakteristiku, vysoký odstup signálu od rušivých napětí, zanedbatelné zkreslení, konstantní výstupní impedanci, eliminaci rušení rozhlasovými frekvencemi (RFI), eliminaci elektromagnetických interferencí (EMI), stabilní parametry po mnoho let užívání a bezporuchový provoz.

LECUA 1000 tak neovládá pouze hlasitost, ovládá vaše emoce.


Only Distortion Negative Feedback
To není pouze obvod zesilovače, to je prostředek vaší relaxace...

ODNF

Mezi mnohými patenty pro obvodová řešení v audiotechnice, které ve firmě Luxman vlastníme, figuruje také ten na zápornou zpětnou vazbu (NFB) na straně koncového stupně, kterou sami již nepoužíváme, ale najdete ji stále u dalších značek na trhu.

K účinnému omezení zkreslení Luxman audio inženýři vyvinuli a v roce 1999 představili pokročilejší obvod ODNF (Only Distortion Negative Feedback).

Náš celosvětově patentovaný obvod záporné zpětné vazby ODNF nově definuje vztah mezi audio signálem a šumem. Na cestě audio signálu nepoužívá fázovou kompenzaci ani smyčky záporné zpětné vazby, nýbrž na výstupu přesně izoluje zašuměné a zkreslené složky hudebního signálu, aby je následně šetrným použitím záporné zpětné vazby eliminoval. Pokud je audio signál bez nežádoucích deformací, zůstává obvod bez práce. Tento propracovaný a elegantní obvod disponuje mimořádně širokým kmitočtovým rozsahem, vysokou rychlostí přeběhu a nepatrným zkreslením - a je tak jedním z důvodů, proč mají produkty Luxman schopnost reprodukovat „živou“ hudbu, být prostředkem vaší relaxace.

To jsou pro nás motivační argumenty obvod ODNF neustále vyvíjet a posouvat jeho schopnosti v dalších generacích, aktuálně ve verzi 4.0.


Luxman Ultimate Efficiency Power Transformer
To není pouze transformátor, to je energie vaší hudby....

LUEPT

Ve společnosti Luxman používáme v audio přístrojích různé konstrukce transformátorů, OI, CI, R-Core, nebo EI.

EI transformátory si sami vyrábíme již více než 60 let, a přestože je dnes možné přenechat takovou činnost výhradně strojům, stále zachováváme vysoký podíl ruční práce, která v konečném důsledku zajišťuje, že toto srdce audio přístroje dodává dostatek energie rozličným druhům hudby.

Navíjení našich EI transformátorů začíná u technikem přesného vedení plochého měděného drátu na krátko do stroje, což je časově náročná a také nákladná metoda garantující vinutí bez mezer mezi jednotlivými vrstvami. Následuje dvojitá impregnace lakem, kdy po prvním lakování dojde k úpravě ve vakuu, čímž se lak dostane hluboko k vinutí. Pak již přistupujeme k finálnímu zalakování. Tímto procesem zvyšujeme izolaci, která spolu s umístěním transformátoru v zesilovači na gumové bloky snižuje jeho vibrace.

A proč v zesilovačích Luxman používáme EI transformátory vlastní konstrukce? Mají vysokou účinnost, nízkou úroveň elektromagnetického vyzařování, snižují indukční napětí ze šasi, zkreslení u nich nastupuje pozvolna, hlavně však zajišťují celkově přirozenější zvukový projev a nízké frekvence jsou lépe kontrolovány.


Luxman Original Disc Transport Mechanism
To není pouze mechanika, to je zdroj vaší radosti...

LxDTM

Několik let vývoje, mnoho typů slitin podrobených kritickému měření mikro vibrací, hledání originálních řešení v konstrukci pro zajištění vyšší přesnosti čtení dat z disku a dostatečný prostor pro rozsáhlé analogové obvody, to byla naše cesta k vlastnímu mechanismu LxDTM (Luxman Original Disc Transport Mechanism) určeného k levostranné architektuře v přehrávačích.

V jeho vrcholné specifikaci je výsledkem mechanický blok z 9 mm silné slitiny, vážící úctyhodných 5,3kg (viz foto), určený pro modely D-08, D-08u, který se stal součástí celé konstrukce přehrávače a v němž našel domov odlévaný masivní hliníkový šuplík s vybroušeným logem Luxman, velmi tichý pohon QLL (Quiet Linear Loader), stabilizační blok SSB (Stabilized Support Block) a hlavně naše speciální protiprachová clona DPS (Dust Proof Sealing Shutter), hermeticky uzavírající prostor mechaniky.

Vybrané části nejvyšší verze mechaniky a konstrukční poznatky z jejího testování se pak uplatnily v jednodušších verzích LxDTM modelů D-06, D-06u, D-05, D-05u.


Luxman Custom Parts
To nejsou pouze součástky, to jsou nuance ve vaší hudbě...

LCP

Pro vyladění zvukové kvality se ve společnosti Luxman neobejdeme bez součástek a dalších dílů, které si necháváme vyrábět na zakázku podle vlastního zadání.

Vyžaduje to samotná hudba ještě dříve, než ji kdokoli uslyší. Úplné informace o nahrávce totiž každý dostává až v okamžiku, kdy jsou v cestě signálu optimalizovány sebemenší detaily, což je právě úkolem zakázkově vyráběných součástek, za jejichž konstrukci vděčíme dlouholeté erudici. Třeba jen u vrstvových rezistorů, které se nepotýkají s parazitní indukčností jako drátové typy, hrají roli výběr vhodných materiálů a technologií, počínaje výběrem oxidu hlinitého jako pojiva při výrobě nosného porcelánového tělíska přes leptání a karbonizaci až po provedení koncovek či vývodů. Výsledkem je rezistor s vysokou účinností na obou okrajích kmitočtového spektra, určený pro naše aplikace v high-endu.

Mezi součástky a prvky vyráběné na zakázku dále počítáme kupříkladu výkonové tranzistory, kondenzátory elektrolytické i svitkové s měděnou fólií, silné měděné sběrnice nebo kabely z materiálu s vysokou čistotou, jež vykazují vysokou vodivost a jsou stíněné na každé žíle vodiče.

Jedno mají naše součástky Luxman společné: všechny dohromady jsou základem hudby ve zvuku.


Luxman Round Pattern Board
To není pouze tištěný spoj, to je jemnost vaší hudby...

LRPB

Při návrhu plošných spojů Luxman inženýři určují referenční bod zesílení, referenční bod prostupu signálu, části, které musejí zůstat odděleny a části, které naopak budou pracovat společně, architekturu cest, jejich délku, tvar, tloušťku a mnoho dalšího, vše je pečlivě rozvrženo.

K dosažení co nejčistšího a nejplynulejšího přenosu signálu využívají naše PCB desky několika ojedinělých konstrukčních a technologických prvků, odlišných od konkurence. Základy desek plošných spojů tvoří skelná vlákna s příměsí teflonu. K leptání cest používáme vlastní technologii – cesty nekreslíme (protože pak dochází ke slučování barvy s podkladem), ale desky potahujeme folií, kterou po vyleptání stáhneme. Širší a silnější signálové cesty z OFC mědi 70 µm - 100 µm (běžně se používá síla měděné fólie 18 µm く 35 µm) jsou u TOP modelů potaženy dvojitou vrstvou zlata. Signálové cesty jsou bez ostrých zalomení, resp. pravých úhlů, vše je vedeno na způsob drátu, tedy do kulata (Round Pattern Board), což snižuje indukčnost.

Stejně důležitý jako cesty bez zalomení, je obvod S.T.A.R. (Signal Transit for Accurate Response).

Vše dohromady zaručuje, že audio signál prochází plynule a nejkratší možnou cestou, čímž dosahujeme jemného přenosu hudebního zážitku.