Filozofie — LUXMAN ČR & SR

Luxman ČR Luxman SR Luxman Japan

Filozofie

Hudba jako výraz lidských emocí

Hudba byla a je od pradávna nedílnou součástí lidské aktivity. Hudba byla vždy považována za prostředek k vyjádření intenzivních pocitů a emocí.

Hudba vedla k vynalezení hudebních nástrojů, jejichž výroba a neustálé vylepšování přispěly k ještě vyšší úrovni vyjádření. Tento revoluční proces měl za následek produktivní interakci mezi nástroji, skladateli a hudebníky.

Jako příklad si můžeme uvést housle Stradivárky. Stradivári byl italský řemeslník. Říká se o něm, že umění výroby houslí dovedl k dokonalosti, a to díky svým experimentům s novými tvary, materiály a konečným úpravám. V průběhu svého života vyrobil 1116 houslí a odhaduje se, že dodnes se jich z toho zachovalo 540. Jeho kreace byla zdrojem inspirace pro mnoho hudebníků a skladatelů.

Od smrti Stradiváriho uplynulo přes 200 let a zatím se nikomu nepodařilo při výrobě houslí vytvořit porovnatelný zvuk, i když během této doby došlo k ohromnému technologickému pokroku.

Za poslední léta prodělal podobnou technologickou revoluci i audio engineering. Tím umožnil milovníkům hudby těšit se z hudby prakticky kdekoliv a kdykoliv. Nyní je rozhodně pro většinu z nás hudba nepostradatelnou každodenní vymožeností. Ale prudký rozvoj v digitálním engineeringu vede k tomu, že na trhu dominují mini systémy a další produkty, které jsou vyráběny s důrazem na funkci a pohodlí pro uživatele. Tyto systémy se pravděpodobně mohou chlubit mimořádným technologickým výkonem, ale nemohou se, co se týče evokující a emoční síly, rovnat houslím Stradiváriho.

Přístup Luxman k audio engineeringu

Audio komponenty jsou průmyslové výrobky, které využívají nejmodernější elektroniku. Přesná specifikace výkonu musí splňovat určitý standard, ačkoliv zařízení, které se chlubí nejlepší specifikací nutně neznamená, že zároveň nabízí i nejlepší kvalitu zvuku.

Je třeba říci, že audio zařízení by mělo vyjadřovat hudbu s výmluvností a smyslem pro detail. Tím, že si hudbu znovu a znovu přehráváme, vyvolává v nás hluboké emoce a vnitřní vyrovnanost. Ty by se měly podobat těm, které prožívají návštěvníci galerií a muzeí u maleb a soch.

Proto my ve společnosti Luxman, ve snaze získat takovéto výmluvné a jemné hudební procítění, vytváříme, pokud je to nutné, audio komponenty zahrnující části a materiály vyrobené na zakázku.

Samozřejmě, že neexistuje způsob jak vyčíslit emoce a nadšení, které hudba vyvolává v posluchači, když si ji přehrává na nějakém audio komponentu. Proto ve společnosti Luxman máme zkušené inženýry, které spojuje láska k hudbě. Protože jsou experti v elektronice, materiální fyzice a samozřejmě i v hudbě samotné, navrhují a tvoří každý náš produkt s oddaností a vášní.

Audio jako koníček

My ve společnosti Luxman věříme, že audio – to pro nás znamená radovat se z nahrané hudby na reprodukčním systému – je koníčkem pro nadšence. Audio komponenty, které vyrábíme, nepovažujeme za pouhé materialistické uspokojení, ale spíše za produkty, které mají v úmyslu svým kultivovaným vyjádřením zaujmout citlivost nadšenců – poskytnout jim intelektuální a duchovní naplnění.

Proto, když vytváříme produkt, klademe velkou důležitost na vnější vzhled – např. na design a paletu barev - stejně jako na potěšení z užívání a pocit uspokojení z vlastnictví. Snažíme se zpracovat tyto “smyslové“ elementy dohromady a vytvářet tak produkt společnosti Luxman jako volbu pro audio nadšence.

Staňte se gurmánem zvuku

Pokud chcete plně porozumět naší filozofii audia jako koníčka, musíte rozvíjet své smysly – a to prožitkem a uvědomováním si kvality zvuku při své nejvyšší kvalitě. Tento proces učení vyžaduje přirozeně čas, snahu a peníze.

Je to stejné jako být gurmánem. Lidé, kteří se příliš nezajímají o jídlo, neprojevují ani přílišnou snahu okusit delikatesy. Jedí pouze za jediným účelem - nakrmit sami sebe. Ovšem gurmáni chtějí vyzkoušet znamenitou kuchyni v příjemném prostředí s pozornou obsluhou. Usilují o to, aby získali z aktu jídla co největší pocit sebeuspokojení.

Staňte se gurmánem zvuku. Prožijte si pocit naprostého smyslového uspokojení, který mohou nabídnout pouze produkty společnosti Luxman.

Souhra „světla a stínu“

Protože u nás ve společnosti Luxman pohlížíme na audio jako na koníček, věříme, že každý audio komponent by měl mít svůj vlastní jedinečný charakter. Když produkt navrhujeme, naši inženýři berou v potaz jeho tvar, barvu, povrch/omak a další smyslové vlastnosti.

Nejdůležitějším motivem při návrhu našich produktů – důvod proč se jeví jako sochy – je to, co nazýváme souhrou „světla a stínu“.

O pojetí můžeme zapřemýšlet z hlediska předmětu. Pokud se podíváme na předmět, působí na nás rozdílným dojmem ve světle jara a podzimu, i když má světlo stejnou absolutní intenzitu. Vypadá jinak, pokud se na něj díváme proti intenzivnímu zdroji světla. A když světlo přichází zleva, stín se pak objevuje za předmětem vpravo, čímž působí zcela jiným dojem, než když předmět vrhá stíny doleva.

Stejně tak má každý audio komponent Luxman svůj vlastní charakter a působí tak, že odráží emoce, které posluchač pociťuje.

Proto design našich produktů přetrvává a získává si na oblibě.

Pojetí interpretace Luxman - přirozený zvuk

Každý kus audio zařízení by měl nabídnout perfektní specifikaci výkonu.

Přesto produkt, který se ukazuje jako nejlepší na papíře, nemusí být nutně i nejlepším ve zvuku – protože neexistuje způsob jak uvést do spojitosti provedení a stupeň emocí, který dokáže produkt vyvolat až v samotném srdci posluchače.

I když my ve společnosti Luxman klademe velký význam numerické analýze, stále je důležitější opravdová předehrávka. V jádru je naše pojetí výkonu následující: zaručit, aby komponent, když přehrává muziku, vytvářel co nejpřirozenější zvuk.

Naše smysly dokáží rychle odhalit nepřirozenost toho, co slyšíme. Umělý zvuk nás unavuje, zatímco při silném a přirozeném zvuku můžeme odpočívat a odpoutat se od stresu a napětí. Tím si pak můžeme hudbu vychutnávat do nejhlubší úrovně.

Proces, jak zajistit přirozený zvuk, začíná, když určujeme design elektrického obvodu a nákres jeho jednotlivých částí.

Dalším krokem je pečlivě otestovat každý obvod a jeho části – a že jich je spousta!

Pak navrhujeme způsoby, jak překonat vzájemné interference, neúplnou zvučnost a další příčiny zhoršení zvuku. Nakonec podrobíme produkt kritickému vyladění, abychom získali optimální kvalitu zvuku.

Zde můžeme výborně využít 90letou zkušenost a know-how společnosti Luxman.

Luxman pokračuje ve tvorbě legend

Audio se narodilo před 140 lety, v době, kdy Edison provedl první zvukový záznam. Dnes, díky nesčetným technologickým inovacím, kterých bylo za tu dobu dosaženo, je možné, aby audio zachránilo legendární pověst nejvyšší představitelné kvality zvuku. Audio nám umožňuje prožívat takovéto momenty zas a zas – donekonečna.

My ve společnosti Luxman se snažíme poskytnout komponenty, které jsou schopné přehrávat naše nahrané kulturní dědictví s takovou věrností a citovým pohnutím, že přitom dokážeme dovést posluchače do nové dimenze nadšení.

Protože jsme ve společnosti Luxman otevřeni inovačním nápadům a nemáme žádné předsudky vůči novým návrhům, jsme zavázání k tomu, abychom navrhovali a vyráběli produkty, které uspokojí každého audio fanouška.